Adatkezelési-tájekoztató-2

FELNŐTTKÉPZÉSI ADATBEKÉRŐ

Felnőttképzési tájékoztató és adatbekérő

Tájékoztatunk, hogy a Spalazzomed Kft., mint felnőttképző intézménynek meg kell felelnie a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) előírásainak, ezért az alábbi adatokra van szükségünk a képzésben való részvételedhez a törvény III. fejezet 7. pont 13. §-a, valamint a VI. fejezet, 11-es pont 21. §-a értelmében.

Kérjük, hogy az alábbi táblázatban adja meg az adataidat, legkésőbb 3 nappal a képzés kezdete előtt.

Amennyiben személyes adatait a képzés megkezdéséig nem adja át a számunkra, nem áll módunkban biztosítani a lehetőséget a képzésben való részvételre.

*Kötelezően kitöltendő adatok

Név (családi és utónév) *

 

Születési név (születési családi és utóneve)*

 

Anyja születési családi és utóneve*

 

Születési hely*

 

Születési idő*

 

Email címe*

 

Oktatási azonosítója

 

Legmagasabb iskolai végzettsége*

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a fent megadott adatokat jogszabály alapján kötelesek vagyunk a felnőttképzési adatszolgáltatás keretében feltölteni (továbbítani) a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR).

Amennyiben nem rendelkezik oktatási azonosítóval, vagy annak számát nem tudja, akkor az OM azonosító kiadását a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján a Spalazzomed Kft. igényli az Oktatási Hivataltól. Az Oktatási Hivatal által kiadott OM azonosítóról a Spalazzomed Kft. tájékoztatja a képzésben résztvevő személyt. Az igénylés automatikusan történik a természetes személyazonosító adatok rögzítésével és amint az a FAR rendszerben megjelenik, arról tájékoztatjuk Önt.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által beküldött adatok továbbításának megtagadására nincs lehetőség, azt minden esetben kötelezettségünk a FAR rendszerbe felvinni, eleget téve ezáltal adatszolgáltatási kötelezettségünknek. Amennyiben Ön jelen adatbekérőt kitölti, azzal automatikusan hozzájárul adatainak a FAR rendszerbe történő továbbításához. Az adatbekérő kitöltésének hiányában – a törvényi rendelkezésekre tekintettel – nem áll módunkban biztosítani a képzésben való részvételt.

A Képzés elvégzésének igazolására lehetőség van tanúsítvány kiállítását kérni, melyet a Spalazzomed Kft. a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerből történő kiállítás után postai úton vagy e-hiteles aláírással ellátott pdf formátumban küld meg az igazolást igénylő részére a képzés befejezését követő 60 napon belül (ezt követően már nem áll módunkban megtenni). A tanúsítvány kiállítása csak kérelemre történik, mely igényt képzés befejezésétől számított 60 napos határidő előtt szükséges jelezni az alábbi email címre: spalazzomed@spalazzomed.hu .

Jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy a Képzést megelőzően elolvastam és értelmeztem a Spalazzomed Kft. által részemre megküldött felnőttképzési tájékoztatóját. A tájékoztatás ismeretében tudomásul veszem, és kifejezetten elfogadom, hogy a tréningen felnőttképzés keretében veszek részt, mely felnőttképzési jogviszonyt keletkeztet (felnőttképzési szerződés), és a részvételhez szükséges a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § szerinti személyes adataim megadása.

A személyes adatainak kezelése során a Spalazzomed Kft. a honlapján (https://spalazzomed.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ ), illetve székhelyén (1182 Budapest, Üllői út 677.) is elérhető adatvédelmi tájékoztatója, továbbá az jelen szerződéshez mellékelt felnőttképzési tevékenység lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója alapján jár el.

Kelt:                                       

                                                                                                                                     Résztvevő aláírása

Vissza a Kezdőlapra

GALÉRIA